office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Cămine și campusuri studențești

 • Inventariază numărul de cămine studențești de care dispune fiecare universitate de stat/privată precum și: numărul de locuri per fiecare cămin, în ce cămine există baie în cameră sau alte facilități precum oficii (dacă da, care sunt dotările acestora), săli de lectură (dacă da, care sunt dotările acestora și numărul de locuri);
 • Inventariază numărul de cămine studențești private (care nu aparțin universităților) precum și: numărul de locuri per fiecare cămin, în ce cămine există baie în camera sau alte facilități precum oficii (dacă da, care sunt dotările acestora), săli de lectură (dacă da, care sunt dotările acestora și numărul de locuri);
 • Realizează studii comparative cu privire la elementele de cost și cuantumul regiei din căminele studențești;
 • Monitorizează condițiile igienico-sanitare din căminele studențești;
 • Monitorizează asigurarea curățeniei căminelor și campusurilor studențești;
 • Monitorizează și propune măsuri de îmbunătățire a securității locatarilor căminelor studențești;
 • Identifică și promovează oportunități locative în afara campusurilor studențești.
 • Primește și centralizează diverse situații și propuneri sesizate/primite din partea studenților din România;
 • Propune soluții la situațiile sesizate/primite din partea studenților din România (fie variante oferite anterior de diverse autorități în cazuri similare fie variante noi de soluționare);
 • Colaborează cu conducerile universităților sau cu alte autorități (ex. Poliția de campus) pentru asigurarea unor condiții de trai cât mai bune în căminele studențești.

b) Cantine studențești

 • Inventariază numărul de cantine studențești de care dispune fiecare universitate de stat/privată precum și: capacitatea de servire a mesei (numărul de scaune și mese), programul de funcționare, condițiile în care se face accesul (acces este permis doar studenților universității sau și altor consumatori), prețul produselor comercializate;
 • Inventariază numărul de cantine studențești private (care nu aparțin universitatăților de stat/private) precum și: capacitatea de servire a mesei (numărul de scaune și mese), programul de funcționare, condițiile în care se face accesul (acces este permis doar studenților universității sau și altor consumatori), prețul produselor comercializate;
 • Realizează studii cu privire la nutriție (calitatea și cantitatea alimentelor servite în cantinele studențești, întocmirea meniurilor etc.) și realizează un ghid de alimentație pentru studenți;
 • Monitorizează condițiile igienico-sanitare din cantinele studențești;
 • Primește și centralizează diverse situații și propuneri sesizate/primite din partea studenților din România;
 • Propune soluții la situațiile sesizate/primite din partea studenților din România (fie variante oferite anterior de diverse autorități în cazuri similare fie variante noi de soluționare);
 • Colaborează cu conducerile universităților sau cu alte autorități pentru asigurarea unor condiții cât mai bune în cantinele studențești.

c) Drepturi sociale ale studenților

 • Se implică în stabilirea anuală a cuantumului minim al burselor sociale pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, tinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare (împreună cu Serviciul „Finanțarea învățământului” din cadrul Direcției Educație);
 • Realizează studii comparative cu privire la tipul și cuantumul burselor studenților;
 • Identifică și promovează burse altele cele oferite de universități;
 • Monitorizează și promovează oportunitatea de acces cu tarif redus la biblioteci, instituții/institute culturale etc.;
 • Monitorizează acordarea de reduceri precum și decontarea abonamentelor la mijloacele de transport în comun.

d) Acțiuni caritabile (câte un responsabil pentru fiecare universitate)

 • Identifică diverse cazuri sociale sau medicale cu privire la care este nevoie de sprijin din partea comunității;
 • Propune și inițiază acțiuni acțiuni concrete de soluționare a cazurilor sociale sau medicale identificate.
 • Pe lângă acestea, Direcția în ansamblul său (împreună cu Serviciul ”Finanțarea învățământului”din cadrul Direcției „Educație”):
 • Analizează cuantumul finanțărilor primite de universități pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților (cămine, cantine, burse, transport etc.);
 • Analizeaza calitatea serviciilor oferite studenților de către universități și formuleaza propuneri privind susținerea îmbunătățirii continuă a acestora.

Abilități si competențe necesare membrilor din aceste servicii ale direcției Social:

 • Inițiativă;
 • Simț civic dezvoltat;
 • Abilități de comunicare;
 • Abilități de operare PC (Microsoft Office, Internet etc.);
 • Capacitatea de management al timpului.