office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Fundraising

 • Elaborează anual un studiu de fezabilitate al USR și al proiectelor naționale și locale;
 • Elaborează strategia de fundraising;
 • Gestionează şi actualizează baza de date cu sponsorii;
 • Participă la întâlniri cu potenţialii sponsori şi poate solicita participarea altor colegi pentru a asigura informaţiile necesare potențialului sponsor;
 • Monitorizează progresul strângerii de fonduri şi prezintă rapoarte Preşedintelui USR şi membrilor implicați în organizare privind sumele atrase pentru proiecte și diverse activități;
 • Planifică și gestionează fondurile în baza priorităţilor organizației.

b) Parteneriate

 • Propune încheierea de parteneriate;
 • Asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor acordurilor de parteneriat;
 • Menține legătura cu organizațiile externe USR.

Abilități si competențe necesare membrilor din aceste servicii ale direcției:

 •  Capacitatea de a face prezentări în public;
 •  Capacitate de a se face plăcut;
 •  Capacitatea de a lucra în condiții de stres;
 •  Diplomaţie, capacitatea de a gestiona relaţii oficiale
 •  Abilități de comunicare în limbi străine (dintre care obligatoriu una sa fie engleza);
 •  Abilități de operare PC (Microsoft Office, Internet);
 •  Capacitate de management al timpului.