Respect pentru educație în noul an universitar

              Educație de calitate și locuri de muncă pentru absolvenți în domeniile în care au studiat sunt două dintre mesajele cu care Uniunea Studenților din România începe anul universitar.

                  Pornim la drum în noul an universitar cu speranța că vom reuși să atragem atenția societății asupra importanței sprijinirii educației. Statul român trebuie să investească în educație și să atragă fonduri pentru creșterea calității actului educațional. Uniunea Studenţilor din România continuă demersurile de conştientizare de către factorii decidenţi a necesităţii unei adevărate reforme a educaţiei, susţinând că actualul sistem educaţional nu răspunde nevoilor de dezvoltare ale tinerilor şi ale întregii societăţii

Un sistem bazat pe obținerea de calificări nu încurajează dezvoltarea competențelor și abilităților practice. Susținem monitorizarea calitativă a curriculei universitare și adaptarea după caz, astfel încât studenții să poată căpăta mai multă formare practică și abilități de viață și să poată accesa cât mai multe oportunități educaționale.

Este nevoie în același timp de consolidarea unui parteneriat real între universități și companii și de crearea unui cadru legal favorabil facilitării trecerii de la școala la viața activă, prin adoptarea legii voluntariatului, legii internshipului, legii stagiului, legii uceniciei. Centrele de consiliere și orientare în carieră din cadrul instituțiilor de învățământ superior trebuie dezvoltate prin programe de finanțare sustenabilă, astfel încât să existe o coerență în informarea și consilierea studenților cu privire la viitoarea carieră.

              Respectul pentru educație al unei țări este dat de sprijinul acordat de societate în ansamblul ei, de la guvernanți, la parlamentari, la profesori și cadre didactice și până la studenți. Cu toții suntem parte a acestui proces și suntem responsabili față de generațiile actuale și cele viitoare să contribuim la dezvoltarea unui sistem educațional mai bun care să ajute la creșterea calității vieții din România.

 

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federaţie studenţească din România şi cuprinde 87 de asociații studențești și de tineret din toată țara, apărând drepturile acestora în raport cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul României, Președinția României. USR face parte din Consiliul Economic și Social, organ consultativ pe proiecte de acte normative inițiate de Guvern sau propuse de membri ai Parlamentului.

Președinte USR,

Loredana Urzică

loredana.urzica@uniunea.ro

0757185781