Studenții contribuie la asigurarea calității în universități

Începând cu 7 martie 2016, Uniunea Studenților din România (USR) a lansat o amplă campanie în zona educațională care are ca principal obiectiv asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior.
Campania este structurată pe mai multe etape și își propune să facă o radiografie a calității sistemului de educație din România, să identifice plusurile și minusurile din acest segment prin implicarea directă a studenților în acest proces și nu în ultimul rând să aducă la cunoștința factorilor decidenți aceste aspecte pentru îmbunătățirea calității procesului didactic și a vieții studenților în universități.
Campania a debutat luni, 7 martie 2016, cu lansarea unui chestionar online, prin intermediul căruia, studenții din toate centrele universitare din România vor avea ocazia să raspundă unui set de 60 de întrebări, apreciind astfel calitatea procesului didactic, a serviciilor sociale și de dezvotare personală și profesională pe care universitățile le asigură în momentul de față, analizate atât prin prisma resursei umane cât și prin prisma finanțării învățământului superior românesc.
În paralel cu desfășurarea campaniei online, în centrele universitare din țară vor avea loc dezbateri care vor viza în mod special structura și aspectele prevăzute în chestionar, dezbateri la care studenții, alături de cadre didactice și reprezentanți ai mediului angajator, vor putea aduce la aceeași masă problemele, cu care se confruntă dar și idei și soluții pentru îmbunătățirea procesului didactic.
Campania își propune să atingă un target de minim 10000 de respondenți din rândul studenților din toate centrele universitare din țară, iar la finalul campaniei, pe 3 aprilie, rezultatele interpretării chestionarului să poată fi transmise către factorii decidenți în procesul de educație: ARACIS, CNFIS, MENCS, MTS, CNR, Comisiile de specialitate din Parlamentul României și nu în ultimul rând către universități.
Raportul de activitate al campaniei, rezultatele chestionarului, problemele identificate cât și soluțiile acestor probleme vor fi dezbătute în cadrul „Congresului Studenților din România” ce va avea loc la București în perioada 21-24 aprilie, eveniment ce va reuni studenții din centrele universitare din țară și reprezentanții
instituțiilor amintite anterior.

Preşedinte
Uniunea Studenților din România
Alexandru BÎNDAR
alexandru.bindar@uniunea.ro
0761360018/0743964997