SUCCES: Susținerea tinerilor Universitari prin Consilierea pentru o Carieră și o Evoluție profesională de Succes

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”

Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”

Titlul proiectului: „SUCCES: Susținerea tinerilor Universitari prin Consilierea pentru o Carieră și o Evoluție profesională de Succes

Contract POSDRU/161/2.1/G/141333. Cod SMIS 53256

 

 

 

Subject: Ce inseamna SUCCES si DE CE?

 

 

Dynamic HR, Uniunea Studenților din România, Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București și European Foundation for Engaged Youth , au lansat proiectul de consiliere profesională SUCCES – Susținerea tinerilor Universitari prin Consilierea pentru o Carieră și o Evoluție profesională de Succes! Proiectul cuprinde sesiuni de consiliere și orientare în carieră cu psihologi și traineri profesioniști, care oferă ulterior studenților  oportunitatea de a participa în cadrul unui stagiu de practică, oferit de companiile partenere.

De ce SUCCES? Pentru că proiectul oferă:

INFORMARE – considerăm că un tânăr informat este un tânăr autonom, cu mai multe şanse de reuşită profesională şi personală

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ – poţi fi unul dintre cei 1500 studenţi care beneficiază de consiliere profesională de calitate, din partea specialişilor noştri:

WORKSHOPURI– credem în importanţa abilităţilor soft:

STAGII DE PRACTICĂ/INTERNSHIPURI– fii unul dintre cei 500 studenţi care vor beneficia garantat de un stagiu de practică în companii de renume, în conformitate cu abilităţile vocaţionale descoperite şi studiile urmate

 

Te-am convins? Te poți înscrie în grupul țintă la linkul: www.bit.ly/grupSUCCES

 

Echipa,

Uniunea Studentilor din Romania

www.facebook.com/usr.ro

https://uniunea.ro/

 

Proiectul „SUCCES: Sustinerea tinerilor Universitari prin Consilierea pentru o Cariera si o Evolutie profesionala de Succes” este initiat de S.C. Dynamic Human Resources Grup SRL si dezvoltat in parteneriat cu Uniunea Studentilor din Romania, Uniunea Studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti si European Foundation for Engaged Youth. Proiectul este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni!” Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Contract POSDRU/161/2.1/G/141333. Cod SMIS 53256.