SUCCES: Susținerea tinerilor Universitari prin Consilierea pentru o Carieră și o Evoluție profesională de Succes

S.C. Dynamic Human Resources Grup SRL, în parteneriat cu Uniunea Studenţilor din România – Partener 1, Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti – Partener 2 şi European Foundation for Engaged Youth – Partener 3, implementează în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 proiectul „SUCCES: Susținerea tinerilor Universitari prin Consilierea pentru o Carieră și o Evoluție profesională de Succes”, ID 141333, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!” Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”.

 

Obiectivul principal al proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor prin participarea acestora la activităţile de consiliere profesională şi la stagiile de practică în cadrul unor firme, asigurând o mai bună inserţie pe piaţa muncii a acestora.

 

Proiectul va contribui semnificativ la reducerea şomajului în rândul tinerilor, facilitând accesul acestora pe piaţa muncii, în mod informat şi consiliat. De asemenea, proiectul contribuie la creşterea şanselor de reuşită în viaţă pentru tinerii care, în mod responabil, vor alege să continue studiile în vederea dezvoltării unei cariere profesionale. Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă 1 500 studenţi  din regiunea Bucureşti-Ilfov care doresc să beneficieze de consiliere şi informare profesională. Activităţile din cadrul proiectului vizează:

 

Pentru mai multe informaţii privind activităţile proiectului, puteţi consulta pagina web www.dynamichr.ro sau ne puteti contacta la: 

Dna. Simona NICOLAESCU

Manager de Proiect

Email: office@dynamichr.ro

Telefon: + (4) 021 335 50 83