Tinerii o prioritate pentru Uniunea Europeană. România încotro?

                                                                                                            Dublin, 14 martie 2013

              În perioada 11-14 martie a avut loc în Dublin, Conferința Uniunii Europene pentru Tineret. Irlanda, Lituania şi Grecia – trioul curent care asigură preşedinţia Uniunii Europene – împreună cu Comisia Europeană şi Forumul European de Tineret au stabilit ca incluziunea socială să fie tema generală a dialogului structurat cu tinerii, pentru perioada ianuarie 2013 – iunie 2014.

             Uniunea Studenților din România a fost prezentă la Dublin alături de alte organizații din toată Europa, de reprezentanții ministerelor de resort din Statele Membre, dar și de reprezentanții Comisiei Europene.

Tema cea mai dezbătută a fost cea a incluziunii tinerilor pe piața muncii. Discuțiile s-au îndreptat către necesitatea unor măsuri concrete atât la nivel european, cât și la nivelul Statelor Membre, către implementarea Garanției Europene pentru Tineret și către importanța proceselor de consiliere în carieră, a stagiilor de practică de calitate și a încurajării tinerilor antreprenori.

De asemenea au fost puse în discuție teme precum incluziunea socială în sistemele de învățământ, participarea civică, asigurarea suportului pentru tineri prin diferite sisteme și servicii, incluziunea organizațiilor de tineret în procesele de dialog social, recunoașterea muncii de tineret.

Uniunea Europeană prioritizează tinerii și întreg segmentul de tineret, drept pentru care a elaborat în timp mai multe strategii și programe. Dialogul Structurat cu tinerii este unul dintre instrumentele folosite de Comisia Europeană pentru a fi mai aproape de tineri și de nevoile lor. Recomandările și concluziile care vin către Statele Membre, încurajează adesea măsuri clare și de impact care să contribuie la calitatea vieții tinerilor.

Din păcate, în România nu au fost identificate prioritățile în domeniul de tineret, nu există o  strategie pe termen mediu și lung și nici o recunoaștere clară a rolului și importanței tinerilor în societate.

Uniunea Studenților din România transmite un semnal de alarmă Guvernului României și Ministerului Tineretului și Sportului în privința stabilirii unei Strategii de Tineret în România și a prioritizării suportului pentru tineri și organizații de tineret și studenți.

Concluziile Conferinței se găsesc pe site-ul Președinției Irlandeze a Consiliului Uniunii Europene