Un nou model de societate pentru tineri

Uniunea Studenților din România organizează pe 18 mai, la Palatul Parlamentului, Adunarea Plenară a Congresului Studenților din România.

Anul acesta ne propunem să punem bazele unui nou model de societate pentru tineri prin abordarea a trei paliere importante: Educație, Internship, Economie.

Astfel, în cadrul Adunării Plenare vom prezenta aspectele relevante ale Barometrului de opinie a studenților cu privire la sistemul educațional. 76,1% dintre studenții români își doresc ca după absolvire să se angajeze, alți 50,3 % doresc să urmeze un nou program de studii, iar 26,5 % își doresc să își deschidă o afacere. 76% dintre studenții consideră că numărul de absolvenți nu este în concordanță numărul de locuri de pe piața muncii. Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră sunt aproape necunoscute de către studenți, 70 % dintre aceștia nu știu că există, iar peste 75% nu au beneficiat niciodată de serviciile acestora. Alte detalii vor fi prezentate în cadrul Adunării Plenare.

Un alt punct important al Adunării Plenare este prezentarea propunerii de proiect de lege a internship-ului. Proiectul este o iniţiativă în premieră ce îşi propune crearea unui cadru legislativ stabil, într-un domeniu problematic ce a creat dispute în România ultimilor ani: angajarea studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi pregătirea lor practică pentru exigenţele pieţei muncii. Prin acest proiect inițiat de USR se propune crearea unui contract de muncă special pentru studenţii care fac internship în domeniul pentru care îi pregăteşte facultatea lor. Acest contract ar aduce beneficii studenţilor, care ar căpăta astfel experienţă şi vechime în muncă și în specialitate, dar şi companiilor care îi angajează şi facultăţilor care îi instruiesc. Prin întregul proces pornit de lege, sistemul de învăţământ românesc şi, pe cale de consecinţă, societatea românească ar putea fi schimbate în mod semnificativ.

În ceea ce privește inițiativa de elaborare a unui model economic pentru o Românie competitivă, s-au alăturat demersului USR: Ministerul Economiei, Academia de Studii Economice din București (ASE), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), membri ai Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), reprezentanți de renume ai mediului academic, financiar-bancar și de afaceri. În perioada următoare, cu ajutorul expertizei acestora și cu participarea unor tineri cercetători (masteranzi, doctoranzi, tinere cadre didactice) vor fi organizate dezbateri și întâlniri de lucru în cadrul cărora să fie pusă problema direcției actuale și să fie cercetate, descoperite, implementate și monitorizate mecanismele care să asigure dezvoltarea inteligentă și durabilă a economiei și societății românești.