Uniunea Studenților din România continuă dialogul cu decidenții în vederea asigurării drepturilor studenților

Astăzi, 30 iulie 2019, delegația Uniunii Studenților din România a participat la întâlnirea de consultare organizată de prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, cu privire la clarificarea subiectelor apărute în spațiul public, dar și semnarea unui protocol între federațiile studențești și Guvernul României, prin care să ne asumăm anumite priorități, astfel încât acestea să producă un impact pozitiv în rândul comunității studențești.

Deși apreciem inițiativa reprezentanților Guvernului, considerăm că ar fi fost necesară prezența doamnei premier pe tot parcursul întâlnirii pentru ca discuțiile avute să genereze răspunsuri clare și să reprezinte un punct de plecare pentru elaborarea unui plan concret de acțiune, asumat de toate părțile interesate. În aceste circumstanțe, dezbaterile derulate nu au avut o finalitate și necesită a fi reluate într-o întâlnire viitoare.

Gratuitatea la transportul feroviar este una dintre cele mai de interes facilități acordate studenților, acest subiect fiind tot mai frecvent în rândul tinerilor. În ultima perioadă, au apărut tot mai multe semne de întrebare privind limitarea acestui drept sau condiționarea acestuia în funcție de vârstă, rezultate academice sau alte criterii.  În pofida faptului că această temă urma să fie tranșată astăzi, conjunctura în care a avut loc discuția nu a condus la o decizie clară privind problema existentă.

Uniunea Studenților din România militează pentru respectarea acestui drept care contribuie la creșterea calității vieții studenților și încurajează mobilitatea acestora, oferindu-le oportunități științifice, culturale, sportive și sociale. Având în vedere că impactul bugetar este de 0,024% din PIB, solicităm renunțarea la demersurile care ar îngrădi accesul gratuit al studenților la transportul feroviar și concentrarea pe rezolvarea problemelor reale din domeniul educațional.

În ceea ce privește protocolul de colaborare, Uniunea Studenților din România a identificat șapte priorități din sfera educației, de interes național, după cum urmează:

  1. Asigurarea unei creșteri continue a bugetului alocat educației astfel încât acesta să atingă pragul stabilit de lege (minimum 6% din PIB), având în atenție o mai bună finanțare a zonei de investiții și de formare continuă a personalului didactic.
  2. Deblocarea procedurilor privind construirea celor 30 de cămine studențești la nivel național și demararea procesului în vederea consolidării bazei materiale a instituțiilor de învățământ superior.
  3. Menținerea facilităților în ceea ce privește transportul feroviar gratuit pentru studenți și digitalizarea procesului de achiziție a titlurilor de călătorie.
  4. Demararea investițiilor în infrastructura CFR, astfel încât acesta să satisfacă cererea pieței privind numărul de călători și condițiile serviciilor oferite.
  5.  Dezvoltarea unui grup de lucru în vederea analizării actelor normative privind societățile antreprenoriale studențești și identificarea soluțiilor sustenabile pentru a încuraja antreprenoriatul în rândul studenților.
  6. Demararea discuțiilor cu toți actorii relevanți în vederea monitorizării și ierarhizării, pe criterii de performanță, a universităților din România.
  7. Rezolvarea situației privind cumularea burselor, astfel încât studenții eligibili să poată accesa atât bursele sociale, cât și pe cele de merit. De asemenea, propunem cumularea burselor și în cazul studenților basarabeni. Considerăm că aceste lucruri ar trebui reglementate clar.

Aceste propuneri urmează a fi discutate mâine, la o întâlnire cu ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și reprezentanții federațiilor studențești. Uniunea Studenților din România va continua demersurile pentru a crea un context prielnic dezvoltării studenților și va milita pentru promovarea și reprezentarea drepturilor și intereselor acestora.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească, reunind 110 organizații membre în peste 30 de universități. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinția României, precum şi Municipalități şi Universități.