Uniunea Studenților din România și Forumul Tinerilor din România solicită Guvernului să renunțe la propunerile care îngrădesc drepturile studenților

În urma întrunirii Comitetului Executiv Național, Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, împreună cu liderii Partidului Social Democrat au dezbătut ideea unei restructurări, odată cu rectificarea bugetară. Acesta declară faptul că schimbarile de ordin bugetar sunt luate “nu pentru că nu ar exista bani, ci pentru că sunt măsuri de bun simţ“ , deși au un puternic impact negativ asupra calității vieții studenților.

Gratuitatea la transportul feroviar intern acordată studenților înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență la instituțiile de învățământ superior acreditate a reprezentat una dintre cele mai bune inițiative puse în aplicare care au facilitat incluziunea socială a studenților.

Implementarea acestei prevederi a avut un impact benefic asupra studenților proveniți din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic, încurajându-se astfel echitatea din domeniul învățământului.

De asemenea, s-au observat rezultate însemnate asupra programelor și proiectelor ce încurajează schimburile de experiență, creșterea numărului de studenți participanți la congrese, întreceri sportive și activități culturale care se desfășoară în orașe diferite și necesită deplasarea cu transportul feroviar a studenților.

Având în vedere toate acestea, limitarea călătoriilor gratis cu trenul pentru studenţi la cel mult 12 călătorii anual, nu este în conformitate cu principiile ce combat inechitățile privind dreptul la educație si dezvoltarea personală, profesională şi culturală a studenților prin intermediul schimburilor de experiență pe care Uniunea Studenților din România încearcă să le promoveze și împiedică dezvoltarea și intrarea în normalitate, cu efecte grave asupra sistemului de învățământ românesc.

De asemenea, Ministrul Finanțelor îşi propune tăierea bursele studenților din învățământul superior de stat, înmatriculați la programe de studii cu frecvență, care pe perioada verii nu muncesc. Astfel, în cele 3 luni de vacanță, studenții care nu au job, nu vor mai primi bursele care stimulează performanța în educație și care sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat. Nu considerăm relevantă angajarea pe timpul verii un criteriu eliminatoriu pentru primirea bursei pe întreaga perioadă a anului întrucât nu există o legătură clară între rezultatele lor şi statutul de angajat. Totodată atragem atenția că majoritatea studenților folosesc perioada verii pentru desfăşurarea stagiilor de practică.

Din declarațiile Min. Finanțelor, acesta insistă pe ideea eficientizării chestuirii banului public, fără a ține cont de dezvoltarea durabilă. În momentul de față, bursa este acordată pe tot parcursul anului universitar, iar condiționarea acordării acesteia în anumite perioade de timp, nu face altceva decât să scadă motivația de atingere a performanțelor în învățătură.

“Nu înțelegem care este fundamentul acestor măsuri, având în vedere faptul că acestea acopereau parțial inechitățile din rândul studenților şi facilitau accesul la educație pentru studenții din mediile defavorizate.

Mai mult, gratuitatea la transportul feroviar reprezenta un stimulent important pentru mobilitățile studenților şi schimburile de experiență dintre universități. Totodată, dreptul de a circula gratuit cu trenul încuraja studenții din punct de vedere cultural, aceştia reuşind să viziteze locurile istorice ale țării cu costuri reduse.

Pe de altă parte, deşi cuantumul burselor a crescut considerabil, fondul de burse nu este suficient pentru a oferi accesul către învățământul superior tuturor persoanelor eligibile.

Solicităm guvernului să renunțe la orice demers care să limiteze aceste drepturi cu greu câştigate şi să se concentreze pe o finanțare adecvată a sectorului educațional, acesta aflându-se la baza principalelor probleme cotidiene cu care ne confruntăm.”, susține George Uzun, președintele Uniunii Studenților din România.

Uniunea Studenților din România și Forumul Tinerilor din România se declară indignate de atitudinea Ministrului Finanțelor, dar și a liderilor PSD și solicită public Guvernului renunțarea la propunerile care îngrădesc drepturile studenților.

Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 110 organizații din 17 centre universitare. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități.

Forumul Tinerilor din România reprezintă 155 de organizații de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.