Uniunea Studenților din România (USR): Noile modificări în educație

         Uniunea Studenților din România consideră că sistemul de învățământ românesc are nevoie de o schimbare de paradigmă și că o reformă reală construită de la baza este necesară, iar factorii de decizie trebuie sa deschidă o dezbatere amplă asupra unei strategii pe termen lung în educație.

Ordonanța de Urgență nr. 49/2014 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale aduce o serie de modificări în educație, decizii luate fără a se ține seama de o strategie sustenabilă pe termen lung în educație.

Această ordonanța cuprinde o serie de prevederi ce au impact direct asupra studenților și absolvenților pe care le-am detaliat în cele ce urmează.

 

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea doctoratului cu frecvență redusă. Deși părerile sunt împărțite, această formă de doctorat este o bună practică internațională, care încurajează mai mult doctoratul profesional în mai multe domenii. Problema în România intervine atunci când discutăm despre calitatea lucrărilor, însă aceste aspecte nu au rezolvarea în forma de frecvență. Nivelul exigenței trebuie să fie la fel. De aceea, ceea ce solicităm este o mai mare rigurozitate în ceea ce privește analizarea și evaluarea tezelor de doctorat, astfel încât standardele de calitate să nu scadă. Uniunea Studenţilor din România şi-a exprimat mereu îngrijorarea cu privire la creşterea exponenţială a situaţiilor de plagiat dovedite şi în acest sens, solicităm verificarea riguroasă atât la nivelul universităţilor, cât şi la nivelul ministerului, a tezelor de doctorat înainte de acordarea titlului de doctor. Totodată trebuie dezvoltat în România conceptul de doctorat profesional, așa cum este în alte state și sisteme de educație.

Tot legat de doctorat, o prevedere care ar veni în sprijinul studenților este cea care permite profesorilor ce ating vârsta de pensionare să conducă lucrările de doctorat. Experiența unor somități din sistemul educațional trebuie folosită în beneficiul comunității academice, mai ales în contextul ultimilor ani, când e din ce în ce mai greu să găsești un profesor coordinator.

În ceea ce priveşte posibilitatea acestora de a candida şi a-şi exercita funcţiile de conducere şi după vârsta de pensionare, prevederea atrage după sine un aspect negativ, fiind de cele mai multe ori folosită ca breşă legislativă în încercarea de a rămâne cât mai mult în sistem și atragem atenția comunităților academice că acest lucru nu trebuie să se întâmple.

Apreciem faptul că universitățile vor putea să suplimenteze locurile cu până la 10% din capacitatea de şcolarizare, pentru a permite înregistrarea studenților străini. Până acum acest lucru nu era permis, chiar dacă studenții își acopereau complet costurile aferente studiilor. Această măsură încurajează mobilitatea și procesul de internaționalizare a educației, pentru care USR a militat de-alungul timpului.

O altă prevedere mult așteptată este cea a înființării Centrelor de consiliere și orientare în carieră pentru elevii din anii terminali, studenți și absolvenți, contribuind, astfel, la facilitarea tranziției de la școală la viața activă. Sperăm ca aceste centre să primească sursele de finanțare necesare derulării unei activități de calitate.

Exista însă o serie de noi prevederi asupra cărora trebuie să atragem atenția. În urma modificărilor articolului 213, considerăm că trebuie făcute clarificări și ne bazăm pe onestitatea rectorilor pentru înțelegerea corectă a acestui articol, care sa nu fie transformat într-o breșă administrativă, prin interpretarea greșită a termenului de “mandat complet”.  Atragem de asemenea atenția asupra necesității eliminării alineatelor 2.1 si 2.2 ale articolului 207 și de asemenea considerăm că în ceea ce privește posibilitatea ca o persoana fizică să propună înființarea unei universități particulare noi, normele de aplicare care vor trebui să însoțească această prevedere ar trebui să fie mai exigente cu aceste viitoare persoane fizice ce vor deține patrimoniul universității.

 

Uniunea Studenţilor din România consideră că schimbările în educație trebuie gândite de toți actorii implicați, nu de o singură parte și îşi menține poziția în ceea ce privește încurajarea dialogului social și civic și a unei consultări permanente cu partenerii din societatea civilă în elaborarea și adoptarea de noi acte normative, care să concluzioneze strategia pe termen lung în educație și solicită Ministerului Educației Naționale constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Educație, for  în care să se dezbată toate aceste modificări ce se vor a fi inițiate.

 

Președinte USR,

Loredana Urzică

0757185781

Loredana.urzica@uniunea.ro

 

Vicepreședinte Educațional USR

Alexandru Bîndar

alexandru.bindar@gmail.com

0761360018