USR: Asigurarea calităţii educaţiei nu se face prin ordonanţe

 

            Uniunea Studenţilor din România(USR) şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lipsa consultării studenţilor înainte de emiterea OUG 94/2014, în faţa noului Ministru al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Joi, 08 ianuarie 2014, a avut loc la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prima întâlnire între Uniunea Studenţilor din România şi noul ministru, Sorin Cîmpeanu.

 

Ordonanţa adoptată de Guvern în decembrie, cuprinde o serie de modificări importante în legătură cu asigurarea calităţii în învăţământul superior din România şi reorganizarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), modificări ce afectează studenţii şi întreaga comunitate academică.

Formarea noului Consiliu ARACIS ridică multe semne de întrebare în ceea ce priveşte lipsa de transparenţă a nominalizării studenţilor reprezentanţi în acest for. Uniunea Studenţilor din România a cerut elaborarea de urgenţă a unei metodologii de selecţie a studenţilor în consiliul ARACIS, pe criterii de performanţă şi reprezentare în Senatele Universitare şi Consiliile de Administraţie ale universităţilor, astfel încât desemnarea studenţilor să nu fie facută pe criterii subiective şi discriminatorii ca până acum.

În faţa acestei probleme ridicate de USR, ministrul Sorin Cîmpeanu a dat un raspuns evaziv, trimiţând problema spre rezolvare la ARACIS şi în Parlament, deşi ordonanţa a fost propusă de Ministerul Educaţiei.

 

Pentru a preîntampina lipsa de comunicare şi lipsa consultării studenţilor, USR a propus din nou înfiinţarea prin ordin de ministru a unui Consiliu Consultativ pe Probleme de Educaţie la nivelul ministerului. Ministrul a considerat că este o propunere de bun augur şi că trebuie demarate discuţiile cu privire la componenţa acestui for consultativ, astfel încât să poată fi funcţional în cel mai scurt timp. Sperăm în concretizarea acestor promisiuni, pentru că această soluţie a fost înaintată anterior şi către Ministrul Costoiu care a fost de acord, însă nu a existat nici o finalitate.

 

În luna decembrie, USR a purtat discuţii cu Ministerul Educaţiei şi cu Ministerul Fondurilor Europene despre acordarea de subvenţii tuturor studenţilor cu caz social, o soluţie care ar creşte atât numărul de beneficiari cât şi cuantumul subvenţiei pentru cazuri sociale, dar ar avea şi efecte asupra burselor de studiu, merit şi performanţă care ar creşte considerabil.

Ministrul Cîmpeanu a susţinut că, deşi există fonduri europene care se pot utiliza în acest sens, ministerul nu are capacitatea de a derula un astfel de proiect şi va direcţiona totul către universităţi.

Uniunea Studenţilor din România consideră că prin aceasta decizie, ministerul îngroapă speranţele studenţilor la o bursă socială decentă, având în vedere problemele cu care se confruntă unele universităţi în implemetarea proiectelor finanţate din fondurilor europene.

 

O altă reglementare cerută de USR a fost întroducerea în Legea Educaţiei Naţionale a unui articol care să prevadă reprezentarea studenţilor în alegerea rectorului într-un procent de 25%. În faţa acestei cerinţe Ministrul a redirecţionat iar problema către Parlament.

 

Alte solicitări ale USR au fost:

 

– creşterea subvenţiei cămine-cantine cu un procent de cel puţin 30%;

– crearea la nivelul ministerului a unei linii de finanţare pentru proiectele organizaţiilor studenţeşti, care se încadrează în strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

– acordarea de finanţări către universităţi în vederea construirii de noi campusuri şi cantine;

– introducerea obligatorie a rampelor pentru persoane cu dizabilităţi în toate instituţiile de învăţământ superior;

– adaptarea curriculei la nevoile pieţei muncii prin previzionarea nevoilor acesteia pe un orizont de 5 ani;

– realizarea unui tracking al absolvenţilor, la nivelul naţional, pe fiecare centru universitar în parte; 

– creşterea numărului de locuri de practică şi internship pentru studenţi, prin acorduri cu mediul privat.

 

 

          Deşi noul ministru şi-a asumat lipsa consultării studenţilor în privinţa OUG 94/2014, absenţa dialogului nu poate avea justificări.

Ceea ce ne dorim de la noul Ministru al Educaţiei este să-şi respecte promisiunile făcute, un fapt ce l-ar distinge de predecesori, şi să vină cu soluţii concrete, pentru a putea asigura binele comunităţilor academice din România.