USR face parte din echipa de ONG-uri din Consiliul Economic și Social

Astăzi, 15 August, Premierul României, domnul Victor Ponta, a anunțat oficial care sunt cele 15 organizații non-guvernamentale ce vor face parte din Consiliul Economic și Social.
Astfel, Uniunea Studenților din România are deosebita plăcere de a anunța că va reprezenta opinia studenților români în cadrul acestui organism, find singura federație studențească ce va face parte din CES. Decizia premierului a fost deja publicată în Monitorul Oficial, fiind una oficială.

În cadrul celei de a XXXII-a Adunări Generale a USR, ce va avea loc în curând la Arad, delegați din toate organizațiile studențești member USR, vor lucra asupra unei strategii cu recomandări în acest domeniu, ținând cont de opinia studenților din România, opinie exprimată în primăvara acestui an în barometrul de opinie.

Plenul CES este constituit din 45 de membri, incluzând preşedintele şi vicepreşedinţii. Astfel, 15 membri sunt numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, 15 membri numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, iar alţi 15, reprezentând societatea civilă, sunt numiţi prin decizie a premierului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor, comunităţii ştiinţifice şi academice, organizaţiilor de agricultori, organizaţiilor de pensionari, organizaţiilor comunităţilor locale, asociaţiilor care reprezintă familia şi persoanele cu dizabilităţi şi al altor organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniile de competenţă ale CES.

Domeniile de competenţă ale CES sunt politicile economice, politicile financiare şi fiscale, relaţiile de muncă, protecţia socială şi politicile salariale, agricultura, dezvoltarea rurală şi protecţia mediului, protecţia consumatorului şi concurenţă loială, cooperaţia, profesiile liberale şi activităţile independente, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, administraţia publică şi ordinea publică, politicile în domeniul sănătăţii, dar şi educaţia, cercetarea şi cultura.

CES este organism consultativ pentru Parlamentul şi Guvernul României, având ca atribuţii avizarea actelor normative din domeniile de competenţă, elaborarea, la solicitarea Executivului, a Parlamentului sau din propria iniţiativă, de analize şi studii privind realităţile economice şi sociale, semnalarea apariţiei unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii.

Sursa: www.mediafax.ro