USR salută adoptarea Strategiei Naţionale în domeniul Tineretului

        Uniunea Studenţilor din România salută adoptarea prin Hotărâre de Guvern a “Strategiei Naționale pentru Tineret 2015 – 2020”. După aproape doi ani de eforturi susţinute din partea iniţiatorilor, Ministerul Tineretului şi Sportului şi UNICEF România, Guvernul a decis într-un final adoptarea  Strategiei în luna ianuarie.

USR a participat activ la toate consultările şi focus-grupurile organizate, a promovat în rândul tinerilor de nenumărate ori, procesul de consultare publică pe Strategie şi a contribuit la conturarea nevoilor tinerilor.

Strategia are 4 direcţii clare, structurate în 4 piloni:  1. Muncă și Antreprenoriat; 2. Educație Non-formală și Cultură; 3. Sănătate, sport și recreere; 4. Participare și voluntariat. Adoptarea acestor direcţii  de acţiune, poate avea efecte extrem de benefice pe termen mediu şi lung.

Atragem atenţia asupra faptului că o strategie nu reprezintă decât un document, dacă nu este însoţită de Planuri de Acţiune concrete şi susţinute de bugete asumate de toate ministerele implicate.

          Uniunea Studenţilor din România consideră că odată adoptată Strategia, cea mai mare provocare este implementarea acesteia prin Planuri de Acţiune şi linii bugetare specifice şi solicită Guvernului şi în special ministerelor implicate, să asigure finanţări pentru tineri, în concordanţă cu obiectivele strategiei.

Descarcă Strategia Naţională în domeniul Tineretului

1502561_620603657976429_1794440210_n