Victorie pentru studenți! Legea Internshipului adoptată de Guvern!

A fost adoptată Legea Internshipului!

 

Acum patru ani, internshipul se afla doar la stadiul de idee, dar astăzi, 13 septembrie 2017, Guvernul a aprobat legea care reglementează derularea unui program menit să ajute atât internul, cât și angajatorul. Conform actului normativ, studenții vor putea participa la programe de internship plătite la firme private sau instituții publice, pe perioade de cel mult șase luni.

Legea Internshipului a pornit ca o iniţiativă a Uniunii Studenţilor din România (USR) menită  să faciliteze trecerea de la școală la viața activă pentru tineri, oferindu-le oportunitatea unei experiențe practice în instituţiile private sau publice. Alături de Forumul Tinerilor din România și de Fererația VOLUM am reușit să obținem o victorie legislativă pentru toți studenții din România.  Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut și aprobat în procedură de urgență.

Astfel, participanții la programele de Internship își vor putea consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă. De asemenea, vor putea dobândi experienţă și vechime în specialitate, după caz. Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizație lunară netă de internship, din partea organizației gazdă. Aceasta va fi cel puțin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată.

În baza unui contract de internship, programul internului va fi de șase ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de cinci zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.

Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship, organizația gazdă are obligația asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat și a plății contribuției aferente.
Persoanele juridice care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei per angajat, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație.

 

Pe această cale dorim să mulțumim Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Tineretului și Sportului. Forumului Tinerilor din România și Federației Volum, alături de care am organizat mai multe dezbateri și consultări publice cu toți actorii relevanți, îmbunătățind astfel propunerea inițială. Sperăm astfel ca Legea Internshipului să fie adoptată și de Parlament în cel mai scurt timp!


”Astăzi, 13 septembrie 2017, luăm parte la cea mai mare reușită a Uniunii Studenților din România, din punctul de vedere al propunerilor noastre legislative, în urma celor 16 ani de activitate. Sunt foarte fericit să văd că eforturile a sute și chiar mii de voluntari care s-au implicat direct în conturarea legii internshipului de-a lungul celor 4 ani sunt astăzi răsplătite, prin adoptarea legii de către Guvern.

Când colegii mei au început demersurile, în anul 2013, în urma Congresului Studenților din România, a cărui temă a fost angajabilitatea tinerilor, eram un tânăr voluntar, la început de drum. Acum, în momentul adoptării legii am onoarea de a fi Președinte al Uniunii, luând așadar parte la tot parcursul acesteia, care nu a fost unul lin și lipsit de obstacole. Prin urmare, pot spune cu cea mai mare sinceritate că este o adevărată victorie pentru studenți și pentru USR. Sunt sigur că prin adoptarea acestei legi, viitori interni, o să își aprofundeze cunoștințele teoretice, îmbunătățindu-și în același timp aptitudinile practice. De asemenea, cu siguranță, rata șomajului în rândul tinerilor o să scadă în urma acestei măsuri, așa că sperăm ca membrii Parlamentului să urmeze exemplul Guvernului și să adopte legea în cel mai scurt timp.”, Alin GRIGORE, Președintele Uniunii Studenților din România.
Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 107 organizații din 17 centre universitare.  Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și Municipalități și Universități.

Uniunea Studenților din România este reprezentată în Consiliul Economic și Social al României.

Contact:

Alin GRIGORE

Președinte

Uniunea Studenților din România (USR)

alin.grigore@uniunea.ro

0767 97 97 83